ทำไมต้องใช้บริการของเรา ?

  • เรามีทีมงานที่มคุณภาพ พร้อมการให้บริการที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา

  • พนักงานขับรถที่มีความชำนาญในเส้นทาง

  • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน และลดกำลังคน

  • ประหยัดเวลา ทำให้สามารถบริหารจัดการในส่วนงานสำคัญอื่นเพิ่มเติมได้

  • ทางบริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

  • มีระบบติดตามรถ (GPS) สามารถเช็คว่าสินค้าอยู่ที่ไหนได้ตลอดเวลา

ลักษณะการให้บริการ

         บริการให้เช่ารถเครน ขนาด 10 ตัน – 35 ตัน , รถบรรทุกติดเครน 3 – 6 ตัน (รถเฮี๊ยบ) , ขนาด 6 ล้อ – 10 ล้อ พื้นท่ีให้บริการ , ชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ , กรุงเทพ , หรือพื้นท่ีใกล้เคียงและ รับ- ส่ง สินค้าทั่วประเทศให้บริการแบบรายวัน รายเที่ยว แบบเหมาเป็นงานหรือแบบรายเดือน บริการด้วยความรวดเร็วปลอดภัยสูงและราคาไม่แพง

** รถที่ให้บริการ **

บริการรถเครนให้เช่า
(บริการแบบรายวัน รายเดือน)

รถเครน ขนาด 10 ตัน ( 4 ล้อ )
รถเครน ขนาด 25 ตัน ( 12 ล้อ )
รถเครน ขนาด 30 ตัน ( 12 ล้อ )

บริการรถเฮี๊ยบให้เช่า
(บริการแบบรายวัน รายเดือน)

รถเฮี๊ยบ รถบรรทกุ 6 ล้อ ติดเครน ขนาด 3 ตัน
รถเฮี๊ยบ รถบรรทกุ 6 ล้อ ติดเครน ขนาด 5 ตัน , 6 ตัน
รถเฮี๊ยบ รถบรรทกุ 10 ล้อ ติดเครน ขนาด 5 ตัน , 6 ตัน

พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดชลบุรี

– อําเภอเมืองชลบุรี
– อําเภอบ้านบึง
– อําเภอพนัส นิคม
– อําเภอพานทอง
– อําเภอศรีราชา
– อําเภอหนองใหญ่
– อําเภอบ่อทอง
– อําเภอบางละมุง
– อําสัตหีบ
– อําเภอเกาะจันทร์

จังหวัดระยอง

– อำเภอเมืองระยอง
– อำเภอปลวกแดง
– อำเภอบ้านฉาง
– อำเภอบ้านคาย
– อำเภอนิคมพัฒนา
– อําเภอวงจันทร
– อำเภอเขาชะเมา

พื้นที่ให้บริการ
ในนิคมอุตสาหกรรม

– นิคมอมตะนครชลบุรี
– นิคมเวลโกรว์ บางประกง ฉะเชิงเทรา
– นิคมปิ่นทอง 1 – 3
– นิคมแหลมฉบง
– เครือสหพัฒน์ ศรีราชา
– นิคมบ่อวิน
– นิคมเหมราชชลบุรี ,
– นิคมเหมราช 2 ระยอง
– นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
– นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
– นิคมบางพลี สมุทรปราการ

พื้นท่ีให้บริการอำเภอจังหวัดอื่นๆ

– จังหวัดฉะเชิงเทรา
– จังหวัดกรุงเทพ
– จังหวัดสมุทรปราการ
– อำเภอบางปะกง
– อําเภอบ้านโพธิ์
– อําเภอแปลงยาว
– อำเภอพนมสารคาม
– อำเภอพนมสารคาม
– อำเภอบางพลี
– อำเภอบางบ่อ